top of page

ISTRAŽITE

bihejvioralnI blog

pročitaj više od reči

Bihejvioralna analiza komunikacije

-

Napredna analiza, kontrola i unapređenje sveukupne komunikacije, posmatrane sa aspekta ponašanja.

-

Analiza video primera

Novi datumi treninga

Studije slučaja i saveti

. . .

-

Zanimljiva literatura

Novosti i istraživanja

Svetski autori

. . .

-

Bihejvioralni okidač

Tehnike otkrivanja istine

Klasteri signala

Izvor poruke koju šaljemo

. . .

-

Neverbalna komunikacija 2.0

Detekcija laži i manipulacije

Lični nastup i prezentacija

. . .

behavioral_brand_led_neon_bars_womans_face_emotions_Picasso_sty_1095af57-c66d-4127-a7e3-7b
bottom of page