top of page

Besplatna prezentacija programa "Bihejvioralna analiza komunikacije"

  • 10Days
  • 16Steps
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

O Programu

Upoznajte se sa najvažnijim tačkama analize ponašanja zajedno sa trenerom i autorom programa "Bihejvioralne analize komunikacije". ✅ Više o temi bihejvioralne analize komunikacije ✅ Šta je bihejvioralno dekodiranje? ✅ Koji su temelji pouzdane analize ponašanja? ✅ Šta su "bihejvioralni okidači" i "klasteri signala"? ✅ Kako je organizovan trening? ✅ Svi prijavljeni dobijaju otvoren lični profil na sajtu Neverbalna komunikacija 2.0 - Procena pouzdanosti iskaza - Komunikaciona strategija - Lična prezentacija i javni nastup Analiza, kontrola i unapređenje sveukupne komunikacije, posmatrane sa aspekta ponašanja. Detekcija bihejvioralnih okidača i klastera verbalnih i neverbalnih signala. Oblikovanje strategije i usmeravanje ispitivanja. Unapređenje lične prezentacije i nastupa. Ovladajte alatima pouzdane analize ponašanja i ostvarite nenadmašnu prednost u komunikaciji. Istražite najzanimljiviji sadržaj treninga, upoznajte se sa načinom rada i svim dodatnim povoljnostima koje uključuje trening paket.

Pregled

Cena

Free

Already a participant? Log in

bottom of page