top of page
Untitled-222222551541515.png

Bihejvioralno dekodiranje
BD STANDARD PAKET

Analiza

Pojam bihejvioralnog dekodiranja podrazumeva proces detekcije kompleksnih klastera signala (promena ponašanja) u cilju prikupljanja svih dostupnih informacija o trenutnom stanju sagovornika.

Za razliku od jednostavnog čitanja pojedinačnih gestova "govora tela" bihejvioralno dekodiranje posmatra svaku promenu ponašanja kao jedan proces čija se ekspresija odvija istovremeno kroz više kanala komunikacije (facijalna ekspresija, glas, proksemija itd.) Posmatrajući signale iste promene ponašanja na više različitih kanala gradimo pouzdanu, detaljnu analizu za svaku od relevantnih promena ponašanja.

Cilj edukativnog paketa BD STANDARD jeste da polaznicima što bolje objasni najosnovnije mehanizme koji stoje iza promene ponašanja. Nakon osnovnih alata BD STANDARD polaznici mogu nastaviti da koriste rastuću bazu bihejvioralnog rečnika kao i samostalnu primenu naučenog u daljoj privatnoj i/ili poslovnoj praksi.

Lični profil - Uz paket polaznici dobijaju i svoj lični profil na sajtu preko kog pristupaju edukativnom materijalu.

U okviru paketa polaznici dobijaju:

Video prezentacije - Vremenski neograničen pristup video prezentacijama uz izlaganje trenera i PowerPoint prezentacije.

Teme trening programa:

 • Uvod u bihejvioralnu analizu komunikacije

 • Bihejvioralno dekodiranje signala

 • Pouzdanost procene ponašanja

 • Delovi mozga i različiti modeli ponašanja

 • Signali uznemirenosti: Adaptacijene funkcije

 • Analiza primera: Detekcija adaptacije

 • Gestovi kontakta šaka-lice i njihovi klasteri

 • Analiza primera: Klaster "šaka-lice"

 • Ilustracije, amblemi, gestovi noge i tela

 • Uvod u facijalnu ekspresiju emocija

 • Ekspresija emocija:
  Strah, bes, osmeh, podsmeh, gađenje, tuga i iznenađenje

 • Saveti za uspešnu praktičnu vežbu

 • Uputstva za korišćenje bihejvioralnog rečnika

19752502.jpg

Bihejvioralni rečnik - Vremenski neograničen pristup bihejvioralnom rečniku - bazi sa analizom svih signala i njihovih klastera.

Foto i video materijal za vežbu - Vremenski neograničen pristup snimljenom materijalu kao i odabranim snimcima poznatih ličnosti zahvalnih za analizu i praktičnu primenu naučenih alata.

Potvrdu o pohađanju online edukacije

Cena: 45+ popusti!

Jedna uplata za vremenski neograničen pristup!

bottom of page