top of page
book.png

Kako prepoznati laž i ostvariti prednost u komunikaciji?

1.500 RSD

- 1.000 RSD -

33%

popusta

O KNJIZI

Laganje je mnogo ćešća pojava nego što mislimo.

Knjiga Psihologija laganja rezultat je autorovog višegodišnjeg rada u poligrafskoj laboratoriji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i sadrži savremena, sistematizovana znanja i veštine potrebne za uspešno razumevanja fenomena laganja kao i otkrivanja obmane. U njoj se na jasan i svima razumljiv način prezentuju metode za otkrivanje laži koje su ranije bile poznate samo obaveštajnim službama i policijskim akademijama. Čitanjem Psihologije laganja otkrićete finese koje je uspevao da prepozna mali broj poligrafskih ispitivača, istraživača i naučnika.    

Zbog brojnih zanimljivih primera iz poligrafske prakse samog autora, knjiga će biti od koristi svakome ko je u životu doživeo da bude obmanut, a želeo bi da razume šta se dogodilo i da nauči da ubuduće lakše prepozna laž u svakodnevnom životu, na poslu ili u ljubavi.  

PREPOZNAJTE LAŽ

i ostvarite prednost u komunikaciji!

Saznajte zašto nas lažu i zašto lažemo druge.

Otkrijte ko nas najviše laže.

Ne dozvolite da Vas više ikada slažu.

Naučite da prepoznate laž u svim životnim situacijama.

Prepoznajte izraze lica koji najčešće ukazuju na obmanu.

Upoznajte se sa tehnikama otkrivanja laganja.

Postanite živi poligrafski aparat i promenite svoj život!

trougao%2520providan%2520podloga_edited_
dragan.png

prof. dr Dragan Arlov, Kriminalističko - policijska akademija, Univerzitet u Beogradu

Praktična vrednost knjige je u nameri autora da fenomen laganja približi običnim ljudima, kako bi se sa njime lakše nosili ali ne i zloupotrebljavali ponuđene informacije.

Javni.png

REKLI SU

O KNJIZI

Milkos.png

prof. dr Mikloš Biro, Odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu

Knjiga u celini, kao obimom informacija, tako i preporukama koje proizilaze iz istraživanja, može biti od velike koristi za sve one koji koriste poligraf ali i svima koje zanima ova tema te je svesrdno preporučujem.

_edited.jpg
Mirko.png

Mirko Zorić, direktor Centra za bihejvioralna istraživanja VALENTIS

Knjiga "Psihologija laganja" predstavlja neophodnu literaturu za sve koji žele ozbiljno istražiti svet istine i laži. Zasnovana na višegodišnjem iskustvu iz poligrafske prakse, ova knjiga pružiće vam detaljan uvid u tehnike i alate uspešne procene iskrenosti kod sagovornika.

marija.png

Marija Ilić, Specijalista za trening i razvoj zaposlenih, JT International a.d. Senta

"Radionicu "Psihologija laganja'' organizovali smo za naše zaposlene u 2012. godini. Malo je reći da su ljudi bili oduševljeni. Standardni treninzi se ne bave ovom temom, a ako se i bave, najčešće se ona sama pomene vrlo površno. Ljudima je bilo zanimljivo da čuju nešto novo i drugačije, a pri tom vrlo primenjivo kako u poslovnom tako i u privatnom životu. Format radionice je takođe bio sjajan, jer je sve vreme kombinovana teorija sa praksom, a višegodišnje iskustvo predavača kao i odlično poznavanje materije, dodatno je doprinelo kvalitetu radionice."

Ivana.png

Ivana Mirković Čuvardić, vodeći stručni saradnik za ljudske resurse u JP EPS

"Trening "Psihologija laganja" je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Teme su atraktivne i značajne u savremenom poslovanju, a obrađene su stručno i temeljno. Boris Đurović je svoje bogato iskustvo u radu na poligrafu iskoristio da nas nauči  kako da prepoznamo sve finese u komunikaciji koje ukazuju na to da sagovornik ne govori ono što misli. Mirko Zorić je, putem praktičnih vežbi uspeo da nas upozna sa impozantnim brojem neverbalnih izraza i da nam prenese komunikacione veštine, koje su dragocene kada procenjujemo druge ljude, a i u ličnoj prezentaciji."

boris-djurovic-2125-820968.jpg

BORIS ĐUROVIĆ

završio je osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, položio stručni ispit i stekao zvanje diplomiranog psihologa. Potom je završio postdiplomske studije na odseku za kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i odbranio magistarski rad na temu „Provera efikasnosti eksperimentalnog testa u otkrivanju psihopata“. Doktorirao je 2016. na odseku za psihologiju Univerziteta u Beogradu s temom „Emocionalna reaktivnost i bazična struktura ličnosti“. Takođe je završio specijalističku obuku za poligrafskog ispitivača na Policijsko-kriminalističkoj akademiji u Beogradu.
 
        Tokom devet godina rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije na poslovima poligrafskog ispitivača sproveo je preko 1400 poligrafskih ispitivanja različitih krivičnih dela u rasponu od sitnih krađa do najtežih ubistava. Autor je brojnih naučnih radova na temu detekcija laganja i obmane. Od 2006. vodi edukativni program „Psihologija laganja“.

book.png

Knjiga sa jasnom porukom:

Laganje se ne isplati!

1.500 RSD

- 1.000 RSD -

popusta

33%

bottom of page