top of page

Bihejvioralna analiza komunikacije: V1 STARTER

  • 28Steps
Get a certificate by completing the program.
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

O Programu

Neverbalna komunikacija 2.0 - Procena pouzdanosti iskaza - Komunikaciona strategija - Lična prezentacija i javni nastup Analiza, kontrola i unapređenje sveukupne komunikacije, posmatrane sa aspekta ponašanja. Detekcija bihejvioralnih okidača i klastera verbalnih i neverbalnih signala. Oblikovanje strategije i usmeravanje ispitivanja. Unapređenje lične prezentacije i nastupa. Ovladajte alatima pouzdane analize ponašanja i ostvarite nenadmašnu prednost u komunikaciji.

Pregled

Cena

Single Payment
75,00 €
V1 STARTER
75,00 €

Already a participant? Log in

bottom of page