BIHEJVIORALNI INTERVJU
KANDIDATA ZA POSAO

OPIS I CILJ TRENINGA

Planirani trening program menadžmentu ljudskih resursa i menadžerima za zapošljavanje pruža dodatne praktične alate u cilju kreiranja, sprovođenja i analize rezultata bihejvioralnog intervjua zasnovanog na odabiru i prepoznavanju ključnih kompetencija potrebnih za selektovano radno mesto, kao i detekciji rizičnih oblika ponašanja.


Bihejvioralni intervju polazi od premise da je najsigurniji pokazatelj budućeg ponašanja kandidatovo ranije ponašanje u istim ili sličnim situacijama oslanjajući se na unapred poznate grupe verbalnih i neverbalnih indikatora.

Blurred people mingling

preuzmite

detaljnu

ponudu

Blurred people mingling

ZAŠTO BIHEJVIORALNI INTERVJU?

 • Posmatranje ponašanja kandidata u ranijoj radnoj praksi.

  Tehnika se fokusira na prethodno iskustvo odnosno poziva kandidata da opiše situacije u kojima je imao priliku pokazati traženo ponašanje, znanje, sposobnosti i veštine.

 • Detekcija verbalnih i neverbalnih indikatora kompetencija.

  U toku razgovora HR menadžer posmatra unapred poznate, jasno definisane verbalne i neverbalne indikatore za svaku od odabranih kompetencija.

 • Jednostavno vrednovanje svakog odgovora.

  Nakon odgovora upisuje se ocena na osnovu sveukupnih relevantnih detalja koje je kandidat izneo u svom izlaganju. Odgovor se ocenjuje u jednostavnom obliku
  od 0 do 5.

 • Strukturirani intervju.

  U cilju objektivne analize svih kandidata i posvećivanja pažnje svim najznačajnijim tačkama, celokupan intervju uključujući i pitanja prethodno se planira.

 • Pripremljen svaki korak.

  Uz jasan opis relevantnih detalja koje zahteva u svakom odgovoru, HR menadžer je unapred spreman da sa dodatnim potpitanjima precizno usmeri odgovor kandidata na relevantan sadržaj.

IMG_6810_edited.jpg

Mirko Zorić

direktor CBI „VALENTIS“, HR menadžer, aktivno sarađuje sa kompanijama širom Srbije, BiH, Hrvatske i Crne Gore kroz aktivnosti analize i vođenja intervjua, selekcije, kontrole i pregovora.

AUTORI TRENINGA

Alati su proistekli direktno iz poslovne prakse autora treninga što čini program jedinstvenim spojem iskustva iz prakse sa strane dva različita polja bihejvioralne analize.

IMG_6781.jpg

Goran Kojić

instruktor u oblasti forenzičkog intervjuisanja i isleđivanja, pregovaranja u kriznim situacijama i poligrafskih ispitivanja sa preko 2.000 ispitanih lica u okviru MUP-a R. Srbije.

lap telefon novo BELO.png

"BLENDED LEARNING"

METOD

Metod podrazumeva kombinaciju online materijala, pisanog sadržaja i susreta uživo u cilju izvođenja najefikasnije prezentacije i brzog ovladavanja alatima od strane polaznika.

Prezentacija sadržaja programa odvija se putem susreta uživo, snimljenih video prezentacija i pisanog sadržaja.

Pristup celokupnom online materijalu vremenski je neograničen.

GRUPNI SUSRETI

Grupni susreti organizuju se putem grupnog video poziva preko ZOOM aplikacije. Postoji mogućnost i organizacije susreta na lokacijama Beograd i Novi Sad (kontakt za više informacija).

Dosadašnja višegodišnja praksa u treningu zaposlenih u kompanijama širom Srbije, BiH, Hrvatske i Crne Gore pokazala je rad u manjim grupama kao najzahvalniji za efikasno, uspešno ovladavanje novim znanjima.
 

Broj polaznika: max 9

Broj susreta: 5 poludnevnih susreta (12h 30min rada)

Trajanje: od 18:00 do 20:30

Datumi (online): 8., 10., 12., 14. i 16.9.2020.
 

Moguća organizacija programa u obliku individualnog treninga. Ukoliko ste zainteresovani ali vam datumi ne odgovaraju zamolili bismo da nas obavestite.

Gestovi_široko_pink.jpg

ONLINE MATERIJAL

LIČNI PROFIL
Polaznici dobijaju lični profil na sajtu i vremenski neograničen pristup našem online sadržaju; dostupan putem računara, tableta i mobilnih telefona.

VIDEO PREZENTACIJE

Prezentacije su podeljene u edukativne jedinice koje sadrže video snimak izlaganja trenera uz slajdove i kratak opis najvažnijih detalja svake jedinice.

PDF SKRIPTE

Pisani sadržaj koji prati program treninga uz izdvojene najvažnije tačke svake edukativne jedinice.

MATERIJAL ZA VEŽBU

 • Foto primeri CBI Valentis tima za vežbu analize

 • Video primeri CBI Valentis tima za analizu

 • Pisani PDF primeri za analizu verbalnog sadržaja

 • Video primeri izlaganja poznatih ličnosti zahvalnih za analizu

 • Uputstva za vežbu u okviru svakodnevne komunikacije

PRISTUP INTERNOJ VALENTIS GRUPI

BIHEJVIORALNI REČNIK

SNIMCI RANIJIH

WEBINARA

UVODNI INDIVIDUALNI

RAZGOVOR

Za spisak tema, detaljnije opise edukativnih kategorija, preuzmite detaljnu PDF ponudu > > >

CENA I PRIJAVA

  Rad sa dva trenera kroz 5 poludnevnih grupnih susreta

✓  Pristup video prezentacijama i online sadržaju

✓  Pristup snimcima 3 ranije održana grupna predavanja

✓  Vremenski neograničen pristup bihejvioralnom rečniku

✓  Pristup pisanom, foto i video materijalu za vežbu

✓  Otvaranje ličnog profila na sajtu

✓  Direktnu komunikaciju sa trenerima putem mejla

✓  Pisani PDF materijal

✓  Potvrdu o uspešnom pohađanju edukacije

✓  Pristup internoj VALENTIS grupi

Cena: 230

Kontakt

Kralja Petra I 70

Bačka Palanka, Srbija

Tel: Uskoro na sajtu

Mob/Viber: +381 62 350 521

E-mail: office@valentis.rs

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

© 2020 by CBI VALENTIS