Untitled-222222551541515.png

ONLINE EDUKACIJA

Edukacija na Vašoj omiljenoj lokaciji, u vreme koje Vama najviše odgovara.

Ovladajte alatima bihejvioralnog dekodiranja i iskoristite sav sadržaj naše online baze zasnovan na višegodišnjem praktičnom iskustvu našeg tima.

 

Sve što je potrebno za uspešnu analizu ponašanja sada na jednom mestu, na jedan klik daleko.


Sadržaj osnovnih edukativnih online paketa praktično je primenjiv u okviru poslovne i privatne komunikacije i grupisan u okviru sledećih kategorija:

 • Video prezentacije uz neograničen pristup

 • Pristup neverbalnom rečniku

 • Foto i video primeri za aktivnu vežbu

 • Predavanja i rad sa trenerima uživo
   

Odabirom jednog od naših edukativnih paketa dobijate vaš lični profil na sajtu i vremenski neograničen pristup našem online sadržaju.

Dostupno putem računara, tableta i mobilnih telefona.

Česta pitanja

19752502 FIX.jpg

Kome je namenjena edukacija?

Trening program organizuje se već više od 8 godina u obliku javnih treninga i in-house aktivnosti. Tokom ovog perioda naše polaznike čine podjednako psiholozi, menadžeri, profesori, direktori, konsultanti, studenti, psihoterapeuti kao i svi ostali zainteresovani za uspešnu analizu ponašanja i procenu iskrenosti kod sagovornika bilo da je reč o poslovnoj ili privatnoj komunikaciji.

19752502 FIX.jpg

Šta polaznici dobijaju uz edukaciju?

Uz jednu uplatu polaznik dobija vremenski neograničen pristup svom navedenom sadržaju u okviru paketa. Pored video prezentacija, PDF pisanog sadržaja i materijala za vežbu polaznici u okviru paketa "PSIHOLOGIJA LAGANJA ONLINE" dobijaju i sertifikat koji je jednak sertifikatu javnog treninga.

Sertifikat se dobija uz prethodno uspešno završen kratak test.

19752502 FIX.jpg

Da li svako može ovladati alatima i uspešno ih koristiti?

Da, ukoliko ste spremni za vežbu!

Nakon edukacije više od 2000 polaznika širom Srbije, BiH, Hrvatske i Crne Gore, sa sigurnoću možemo potvrditi da je usvajanje alata i primena moguća za sve, bez obzira na godine, prethodno iskustvo i radnu poziciju. Jedini faktor koji određuje uspešnost jeste koliko je sam polaznik spreman da se posveti vežbi, najviše u prvih 2-3 nedelje edukacije.

Graphic Stripes
Untitled-222222551541515.png

ONLINE VIDEO PREZENTACIJE

Prezentacije su podeljene u edukativne jedinice koje sadrže video snimak izlaganja trenera uz slajdove i kratak opis najvažnijih detalja svake jedinice.

 

Pored video prezentacija, nekoliko edukativnih jedinica sadrži i pisane, detaljne PDF skripte.

Osnovni cilj edukativnog materijala nije prezentacija spiska signala i njihovih značenja već upoznavanje polaznika sa najvažnijim elementima bihejvioralne analize komunikacije i instrukcije za uspešnu samostalnu aplikaciju naučenih alata u praksi.

 
Untitled-222222551541515.png

ZOOM TRENING UŽIVO

Untitled-222222.png

Prezentacije su podeljene u edukativne jedinice koje sadrže video snimak izlaganja trenera uz slajdove i kratak opis najvažnijih detalja svake jedinice.

 

Pored video prezentacija, nekoliko edukativnih jedinica sadrži i pisane, detaljne PDF skripte.

Osnovni cilj edukativnog materijala nije prezentacija spiska signala i njihovih značenja već upoznavanje polaznika sa najvažnijim elementima bihejvioralne analize komunikacije i instrukcije za uspešnu samostalnu aplikaciju naučenih alata u praksi.

Untitled-222222.png
Feedough_Zoom_Business_Model_Zoom.png
 
Untitled-222222551541515.png

BIHEJVIORALNI REČNIK

(NEVERBALNI REČNIK)

Pravila procene ponašanja, analiza klastera signala i pojedinačnih gestova grupisanih po kategorijama:
1. Facijalna ekspresija

2. Ruke i šake

3. Telo i glava

4. Noge i stopala

5. Glas

6. Verbalni sadržaj
 

Osnovna i napredna analiza proistekla iz dugogodišnje praktične primene alata bihejvioralnog dekodiranja u okviru analize poslovne komunikacije.

Pojedinačna analiza signala usmerena je ka posmatranju više najosnovnijih opštih pravila ponašanja u okviru datog gesta.

Kad je u pitanju određivanje preciznog značenja u kontekstu, navode se primeri klastera različitih kombinacija signala kako bi se prezentovala promena značenja svakog signala u zavisnosti od klastera u kom se javlja.

 
 
Untitled-222222551541515.png

EDUKATIVNI PAKETI:

Jedna uplata za vremenski neograni č en pristup materijalu!

_edited.jpg
1/6
trougao%20providan%20podloga_edited.jpg
Untitled-222222551541515.png

MATERIJAL ZA VEŽBU

 • Foto primeri CBI Valentis tima za vežbu analize facijalne ekspresije
   

 • Video primeri CBI Valentis tima za analizu facijalne ekspresije i celokupne promene ponašanja
   

 • Pisani PDF primeri za analizu verbalnog sadržaja
   

 • Video primeri izlaganja poznatih ličnosti, zahvalni za praktičnu primenu alata bihejvioralnog dekodiranja
   

 • Uputstva za vežbu u okviru svakodnevne komunikacije

 

Edukativni paketi:

Osnovni alati neophodni za uspešnu analizu ponašanja. Detekcija relevantnih signala, analiza njihovih klastera i "okidača" kao i praktična primena novo otkrivenih informacija u toku dalje komunikacije.

Video

prezentacije

Bihejvioralni

rečnik

Materijal za vežbu

Paket uključuje:

x

BIHEJVIORALNO DEKODIRANJE

Edukativni paket koji prati polaznike kroz sve korake ispitivanja u cilju provere iskrenosti, od pripreme za ispitivanje preko formulisanja pitanja, procene ponašanja, analize izjave do  finalnog zaključka.

Video

prezentacije

Bihejvioralni

rečnik

Materijal za vežbu

Paket uključuje:

Pisane (PDF)

skripte

DETEKCIJA LAŽI

IMG_6810.jpg

PSIHOLOGIJA LAGANJA

OSNOVNI NIVO ONLINE

Javni trening program "Psihologija laganja" sada dostupan i u online formi! Edukacija koja uključuje video prezentacije, ZOOM susrete i grupne vežbe, urađena po programu javnog treninga koji se već godinama organizuje u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Hrvatskoj.

  Rad sa dva trenera kroz 4 poludnevna grupna susreta

✓  Pristup video prezentacijama i online sadržaju

✓  Vremenski neograničen pristup bihejvioralnom rečniku

✓  Pristup pisanom, foto i video materijalu za vežbu

✓  Otvaranje ličnog profila na sajtu

✓  Pisani PDF materijal

✓  Potvrdu o uspešnom pohađanju edukacije

Do prvog susreta:

Cena: 70

IMG_6781_edited.jpg

VALENTIS ONLINE

All-in-one paket

Pristupite celokupnom snimljenom, edukativnom sadržaju naše online baze! Snimljene video prezentacije, snimci prethodnih webinara, materijal za vežbu i bihejvioralni rečnik uz vremenski neograničen pristup. Svaki polaznik u okviru paketa dobija i mogućnost direktnog 1 na 1 rada sa trenerom.

✓  Prisustvo na PL1 edukaciji preko ZOOM-a

✓  Pristup paketima "Detekcija laži" i "BD standard"

  Prisustvo na svim ZOOM grupnim vežbama koje
  organizujemo za naše članove jednom mesečno

  Pristup snimcima 3 webinara

✓  Individualni rad sa trenerom

✓  Pristup bihejvioralnom rečniku i materijalu za vežbu

✓  Sertifikat o uspešnom pohađanju

Cena: 100

Untitled-222222551541515.png

INDIVIDUALNI TRENING:

 

Intenzivni trening plan sa kombinacijom online edukacije i treninga uživo. Alati, vežbe i kompletan sadržaj prilagođeni su situacijama u kojima klijent najčešće komunicira u praksi.

 

Prijava

Untitled-222222551541515.png
Untitled-222222551541515.png
Odaberite željeni paket:

Imate otvoren profil? Log In

If an error occurs when filling a form, a message will show here.

⮟ Imate pitanje? Kontaktirajte nas! ⮟