top of page
Untitled-222222551541515.png

ONLINE EDUKACIJA


 

O PROGRAMIMA

_edited.jpg

Ovladajte alatima bihejvioralnog dekodiranja i iskoristite sav sadržaj naše online baze zasnovan na višegodišnjem praktičnom iskustvu našeg tima.

 

Sve što je potrebno za uspešnu analizu ponašanja sada na jednom mestu, na jedan klik daleko.


Sadržaj osnovnih edukativnih online paketa praktično je primenjiv u okviru poslovne i privatne komunikacije i grupisan u okviru sledećih kategorija:

 • Video prezentacije uz neograničen pristup

 • Pristup neverbalnom rečniku

 • Foto i video primeri za aktivnu vežbu

 • Predavanja i rad sa trenerima uživo
   

Odabirom jednog od naših edukativnih paketa dobijate vaš lični profil na sajtu i vremenski neograničen pristup našem online sadržaju.

Dostupno putem računara, tableta i mobilnih telefona.

trougao%20providan%20podloga_edited.jpg
lap telefon novo BELO.png
ONLINE PREZENTACIJE

VIDEO PREZENTACIJE

_edited.jpg
trougao%20providan%20podloga_edited.jpg

Prezentacije su podeljene u edukativne jedinice koje sadrže video snimak izlaganja trenera uz slajdove i kratak opis najvažnijih detalja svake jedinice.

 

Pored video prezentacija, nekoliko edukativnih jedinica sadrži i pisane, detaljne PDF skripte.

Osnovni cilj edukativnog materijala nije prezentacija spiska signala i njihovih značenja već upoznavanje polaznika sa najvažnijim elementima bihejvioralne analize komunikacije i instrukcije za uspešnu samostalnu aplikaciju naučenih alata u praksi.

ZOOM trening

ZOOM GRUPNI TRENING

Untitled-222222.png

Grupni online treninzi organizuju se preko ZOOM meetings aplikacije, izuzetno lake za korišćenje.

Aplikaciju polaznici mogu aktivirati na pametnim telefonima, tabletima ili računarima.

Grupni treninzi organizuju se u grupama srednje veličine (najćešće oko 15 polaznika) kako bi treneri imali prilike da izađu u susret svim postavljenim pitanjima u toku treninga.

Ukoliko se dogodi da iz bilo kog razloga prospustite deo predavanja ili možda želite ponovo da pogledate isto predavanje, snimci svih susreta dostupni su u periodu od mesec dana nakon prvog datuma treninga.

Untitled-222222.png
trougao%20providan%20podloga_edited.jpg
Feedough_Zoom_Business_Model_Zoom.png
REČNIK

BIHEJVIORALNI REČNIK

Pravila procene ponašanja, analiza klastera signala i pojedinačnih gestova grupisanih po kategorijama:

1. Facijalna ekspresija

2. Ruke i šake

3. Telo i glava

4. Noge i stopala

5. Glas

6. Verbalni sadržaj
 

Osnovna i napredna analiza proistekla iz dugogodišnje praktične primene alata bihejvioralnog dekodiranja u okviru analize poslovne komunikacije.

Pojedinačna analiza signala usmerena je ka posmatranju više najosnovnijih opštih pravila ponašanja u okviru datog gesta.

Kad je u pitanju određivanje preciznog značenja u kontekstu, navode se primeri klastera različitih kombinacija signala kako bi se prezentovala promena značenja svakog signala u zavisnosti od klastera u kom se javlja.

Capturefagwfww.PNG
_edited.jpg
trougao%20providan%20podloga_edited.jpg
Untitled-222222551541515.png

MATERIJAL ZA VEŽBU

 • Foto primeri CBI Valentis tima za vežbu analize facijalne ekspresije
   

 • Video primeri CBI Valentis tima za analizu facijalne ekspresije i celokupne promene ponašanja
   

 • Pisani PDF primeri za analizu verbalnog sadržaja
   

 • Video primeri izlaganja poznatih ličnosti, zahvalni za praktičnu primenu alata bihejvioralnog dekodiranja
   

 • Uputstva za vežbu u okviru svakodnevne komunikacije

Edu paketi
Untitled-222222551541515.png

TRENING PROGRAM

Jedna uplata za vremenski neograničen pristup materijalu!

INDIVIDUALNI PAKETI

GRUPNI TRENING

_edited.jpg

Od ovog trenutka nijedna skrivena poruka neće proći neopaženo a vaš svaki sledeći nastup ostaviće nezaboravan utisak. Psihologija laganja, analiza ponašanja, lična prezentacija i komunikaciona strategija.

  ONLINE ZOOM LIVE 
7. i 10.2.2023.

Da li ste spremni na potpuno
novi pogled na svet?

Job Interview

Tehnike istražnog/forenzičkog intervjua prezentovane od strane  Gorana Kojića , jednog od vodećih poligrafskih ispitivača i instruktora R. Srbije. Uz 20 godina profesionalnog iskustva i edukaciju u okviru svetskih centara kao što su  FBI U.S. Department of Justice  UK Home Office , Goran Kojić polaznicima pruža jedinstveni uvid u najmodernije i najefektnije alate koji se danas koriste za vođenje intervjua, "otvaranje" sagovornika i dolaska do pouzdanih informacija.

  TERMIN I2 SUSRETA UŽIVO 
23.2.2023.

VALENTIS ONLINE

All-in-one paket

Pristupite celokupnom snimljenom, edukativnom sadržaju naše online baze! Snimljene video prezentacije, snimci prethodnih webinara, materijal za vežbu i bihejvioralni rečnik uz vremenski neograničen pristup. Svaki polaznik u okviru paketa dobija i mogućnost direktnog 1 na 1 rada sa trenerom.

✓  Edukacija