professional

pl3 nivo

Dostupno samo za polaznike sa PL2 sertifikatom.

Vaš finalni korak u ovladavanju naprednim tehnikama bihejvioralne analize komunikacije. Odaberite jedan od ponuđena dva PL3 smera usavršavanja i postavite detektore na poziciju uvek aktivnog autopilota.

pl3 analyst

Mogućnost priključenja našem timu.
Kontaktirajte trenera za više detalja.

 

 • Vežba napredne analize u realnom vremenu
   
 • Vežba ispitivanja i lične prezentacije u realnom vremenu
   
 • Konstrukcija unapred pripremljenih setova pitanja
   

 • SWOT analiza ispitivačkog stila i lične prezentacije
   

 • Nove teme edukativne celine:
  - Analiza izvedenih gestova
  - FACS MASTER
  - Socijalni inženjering
  - Bihejvioralno profilisanje
  - Kategorije sagovornika
  - Percepcija i valorizacija
  - Priprema i analiza informacija

Cave

Odaberite
vaš put

Untitled-222222.png

pl3 business

 • Adaptacija alata prema potrebama vaše radne prakse.
   

 • Izrada strategije ispitivanja vezane za radnu poziciju
   

 • Konstrukcija unapred pripremljenih setova pitanja
   

 • "Hot spot-ovi" detekcije signala komunikacije na radnom mestu
   

 • SWOT analiza ispitivačkog stila i lične poslovne prezentacije
   

 • Vežba prethodno navedenog!
   

 • Nove teme edukativne celine:
  - Socijalni inženjering
  - Bihejvioralno profilisanje
  - Kategorije sagovornika
  - Percepcija i valorizacija
  - Priprema i analiza informacija

IMG_2572.JPG
IMG_2572.JPG

ORGANIZACIJA
TRENINGA

Rad u manjim grupama (1-6 polaznika)

7 susreta, 1h 45min po susretu
 

Pisane PDF skripte

PL3 pisani, foto i video primeri za vežbu
 

* * * Datumi se postavljaju u odnosu na grupu kojoj su polaznici dodeljeni i izabrani PL3 paket
Prvi datumi startuju od 15.6.2021. * * *

IMG_2572.JPG

NAČIN RADA

Trener u okviru manjih grupa ima mogućnost da se individualno posveti svakom od polaznika i da kroz interaktivnu vežbu (trener-polaznik i polaznik-polaznik) simulira veći broj realnih situacija iz prakse. Pored direktne vežbe polaznici dobijaju zadatke između susreta kao i set PL3 pisanih, foto i video primera za vežbu.

PL3 BUSINESS polaznici pre edukacije popunjavaju kratak upitnik i prolaze kratak razgovor sa trenerom kako bi sam sadržaj edukacije bio što efektniji.

PL3 ANALYST polaznici pre treninga prolaze kratak razgovor sa trenerom sa ciljem sveukupne dalje orijentacije, diskusije vezane za dosadašnji uspeh kroz edukaciju kao i ciljeva koje je neophodno ispuniti na PL3 nivou.

IMG_2572.JPG

Cena PL3 trening paketa: 110€

IMG_2572.JPG

Raspored po grupama i postavljanje datuma izvodi se nakon prispele prijave te budite slobodni da nas kontaktirate kako bismo Vas obavestili o dostupnoj grupi i datumima koji bi Vam odgovarali.