Osnivači

Mirko Zorić

Direktor

HR menadžer, autor programa, konsultant

Autor edukativnog programa „Bihejvioralna analiza poslovne komunikacije“, koautor programa „Psihologija laganja“. Kao konsultant u aktivnoj saradnji sa kompanijama širom Srbije, BiH, Hrvatske i Crne Gore.

dr Ljiljana Šašić Zorić

Koordinator istraživačkih aktivnosti

Doktor bioloških nauka - oblast genetika

Deo istraživačkog tima Laboratorije za genetiku, PMF-a u Novom Sadu. Zaposlena na Institutu BioSens, Univerzitet u Novom Sadu. Višestruke istraživačke posete Univerzitetu u Helsinkiju, Finska i Univerzitetu u Alikanteu, Španija.

Naš tim

Naši klijenti

Goran Kojić

Konsultant

Instruktor u oblasti forenzičkog intervjuisanja i isleđivanja, poligrafskih ispitivanja i pregovaranja u kriznim situacijama.

U toku poligrafske prakse ispitao preko 2000 lica, u okviru Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku.

prof. dr Branislav Filipović

Konsultant

Doktor nauka, lekar specijalista psihijatrije, redovni profesor, upravnik Instituta za anatomiju „Niko Miljanić“, Medicinski fakultet u Beogradu

Šef i osnivač Laboratorije za eksperimentalnu neuroanatomiju i histohemiju, 2008 – do danas.

dr Boris Đurović

Konsultant

Kriminalistički psiholog i dugogodišnji poligrafski ispitivač MUP-a R. Srbije u Novom Sadu. Autor knjige i trening programa "Psihologija laganja"

U toku poligrafske prakse u trajanju od 9 godina izvršio preko 1200 ispitivanja sa preko 100 dobijenih priznanja.

logo za vijesti_1_0vvvvvvvvvvvv.png
logo za vvvvvvvvvvvv.png
logo za vijesti_1_0vvvvvvvv.png
Untitled-1.png
logo za vijesti_1_0vvvvvv.png
bankaintessa.png
mccann-logo.png