top of page
Untitled-222222551541515.png
DETEKCIJA LAŽI I
BIHEJVIORALNO DEKODIRANJE

Javni trening pohađalo više od 1500 polaznika

Lokacije širom Srbije, BiH, Hrvatske i Crne Gore

Tim trenera sa bogatim, višegodišnjim iskustvom

Interaktivne radionice i rad sa trenerima

Paketi za samostalnu vežbu i usavršavanje

Analiza foto i video primera

Javni.png
In house.png

Edukativni program sadrži pažljivo odabrana  znanja usmerena ka uspešnoj analizi ponašanja i detekciji laži kod sagovornika. Prezentovani alati primenljivi su kako u poslovnom svetu, tako i u svakodnevnom životu.

Za više informacija o programu, materijalu i ceni kliknite na grad:

bottom of page