top of page
Untitled-222222551541515.png

PSIHOLOGIJA LAGANJA PL1

"BLENDED" EDUKACIJA

IMG_2572.JPG

Javni trening program "Psihologija laganja" sada je dostupan i u obliku "BLENDED" edukativnog paketa koji predstavlja jedinstvenu kombinaciju susreta uživo (na lokaciji ili putem video poziva) i online edukativnog video, foto i pisanog materijala proisteklog iz programa javnog treninga koji se već godinama organizuje u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Hrvatskoj.

Prednosti "BLENDED" pristupa edukaciji:
 

✔  Polaznicima je dostupan daleko širi edukativni sadržaj u odnosu na sadržaj uključen u okviru čistog treninga uživo.

✔  Lični profil na sajtu i vremenski neograničen pristup.

  Susreti uživo (na lokaciji ili online) individualno ili u manjim grupama usmereni na vežbu i praktičnu primenu.

U okviru paketa polaznici dobijaju:

Lični profil - Uz paket polaznici dobijaju i svoj lični profil na sajtu preko kog pristupaju edukativnom materijalu.

Prezentaciju uživo preko ZOOM-a u trajanju od 2 x 3h

 

Program uključuje predavanje uživo uz dva trenera, Goran Kojić i Mirko Zorić. Sadržaj prati teme navedene u okviru originalnog programa "PSIHOLOGIJA LAGANJA" (kliknite na naziv za više informacija)

Datumi prezentacije:

24. i 25.10.2020. od 10h do 13h

19752502.jpg

Snimljene video prezentacije
"Detekcija laži" i "Bihejvioralno dekodiranje"

 

Vremenski neograničen pristup detaljnim online video prezentacijama.

 

Kliknite na naslov za više informacija.

Untitled-2.jpg

Rad sa trenerom uživo u Novom Sadu i Beogradu ili putem video poziva

 

U okviru paketa uključen je i jedan susret uživo sa trenerom u trajanju do 2h 15min. Susret je moguće održati 1 na 1 ili ukoliko polazniku odgovara, u manjoj grupi do 3 osobe

Susret se održava u online obliku putem ZOOM aplikacije.

Interaktivni rad sa trenerom maksimalno je usmeren na praktičnu primenu alata i aktivnu vežbu.

Datume susreta polaznici dogovaraju sa trenerom i mogu biti postavljeni radnim danom ili vikendom, u periodu od 8h - 18h.

IMG_2691.JPG

Snimci 3 prethodna predavanja -  (ukupno trajanje: 6h):

Predavanje 1: Priprema za ispitivanje i istražni intervju (2h)
Teme predavanja: 1. Priprema setinga za ispitivanje; 2. Prikupljanje relevantnih informacija; 3. Odlike dobrog ispitivača; 4. Ciljevi ispitivanja; 5. Faze u ispitivanju i isleđivanju u kriminalistici; 6. Taktika ispitivanja; 7. Teme i vrste pitanja u ispitivanju; 8. Nivoi komunikacije u ispitivanju
Predavač: Goran Kojić

Predavanje 2:
Okidač, klaster, pitanje (2h)
Teme predavanja: 1. Uvod u kružni model bihejvioralnog usmeravanja ispitivanja; 2. Osnovne razlike relevatne promene ponašanja (promene izazvane "okidačem" od važnosti za ispitivača) i irelevantne promene (svrab, nameštanje i sl.); 3. Kontrolne tačke pouzdanosti procene; 4. Objašnjenje osnovnih elemenata: okidač, klaster i pitanje; 5. Vežba povezivanja elemenata u realnom vremenu; 6. Česte greške i kontrola analize i saveti za dalju samostalnu vežbu
Predavač: Mirko Zorić

Predavanje:
"Sumnjam da me laže, šta sad?" (2h)
Teme predavanja: 1. Alati provere verodostojnosti iskaza; 2. Psihološko stimulisanje i balansiranje tenzije ispitanika; 3. Uticaj na motiv laži i motiv priznanja; 4. Tehnike pridobijanja priznanja; 5. Osobine uspešnog lažova
Predavač: Goran Kojić

Klaster, okidač, pitanje - Mirko Zorić -
TEHNIKE_STRUKTURISANOG_ISLEĐIVANJA_-_ZO
TEHNIKE_STRUKTURISANOG_ISLEĐIVANJA_-_ZO

Besplatne grupne vežbe - Besplatno učestvovanje na grupnim vežbama koje jednom mesečno organizujemo samo za naše članove. Vežbe se izvode kroz interaktivan rad sa trenerom kao simulacija različitih situacija zahvalnih za praktičnu primenu naučenih alata.

Bihejvioralni rečnik - Vremenski neograničen pristup bihejvioralnom rečniku - bazi sa analizom svih signala i njihovih klastera.

Foto i video materijal za vežbu - Vremenski neograničen pristup snimljenom materijalu kao i odabranim snimcima poznatih ličnosti zahvalnih za analizu i praktičnu primenu naučenih alata.

Potvrdu o pohađanju PL1 nivoa edukacije

Cena: 95

Polaznici imaju provo iskoristiti ranije ostvarene popuste.

bottom of page